İnşaat Ruhsatı


 İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen Yapı Ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir.

Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl iinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?Ruhsat talep dilekçesiTapu suretiMal sahiplerinin vekaletnamesi (gerekli ise)Aplikasyon krokisiÇapİmar durumuİmar durumuna göre onaylı vaziyet planı (gerekli ise)İmar durumuna göre proje öncesi istikamet (gerekli ise)İnşaat mühendisinin statik hesaplarına teşkil edecek jeoteknik zemin etüt raporuDeprem Yönetmelik şartlarına uygun olarak projelerin işin başından sonuna kadar yerinde tatbik edileceğine dair noterden fenni mesullük taahhütnamesi (mimar veya inşaat mühendisinden)Diğer 3 mühendisin ilgili odasından fenni mesullük taahhütnamesi (mimar veya inşaat mühendisi, elektirik mühendisi.

Ve makine mühendisinin kendi projeleriyle ilgili taahhütnameleri)5 Takım mimari proje5 Takım statik projesi4 Takım elektrik projesi4 Takım sıhhi tesisat projesi5 Kat ve üstü için asansör avan projesi ve ayrıca 10 kat ve üstü için çift asansörlü avan projesi ve8 Kat ve üstü için paratoner hesabı.İNŞAAT RUHSATI ALMADAN BİNA YAPILIRSA YAPTIRIMLARI NELERDİR?Belediye sınırları içinde inşaat ruhsatı almadan bina yapılamaz. Ruhsatsız bina yapılırsa Belediye Encümeni Kararı ile 2001 yılı için 466.247.340 TL ile 23.312.367.000 TL arasında mal sahibi ile müteahhidine, bunun 1/5''''i kadar da fenni sorumlusuna ceza yazılmaktadır. Ayrıca ruhsatsız yapılan binaya ruhsat alınmazsa veya alamayacak durumdaysa binanın yıkımına karar verilmektedir.