Yazı İşleri Müdürlüğü
Osman TAN


Yazı İşleri Müdürü
osmantan@muslu.bel.tr

Belediyenin karar organları olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin tüm toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak başlıca görevi olup, bunun yanı sıra Başkanlıkça verilen çeşitli araştırma ve inceleme görevlerini de üstlenmiştir.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Fatma KABAÇAM AYDIN


Mali Hizmetler Müdürü
fatmaaydin@muslu.bel.tr

Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananları ödemek. Yıllık bütçe,kesin hesap, gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 

Fen İşleri Müdürlüğü
Fırat KABADAYI


Fen İşleri Müdürü
firatkabadayi@muslu.bel.tr

Fen İşleri Müdürlüğü beldemizin sosyal yaşamında önemli yer tutan üst ve alt yapıların,hedeflenmiş iş plan ve program çerçevesinde yatırımların planlanması ve uygulamasını yapmaktadır.

 

Zabıta Müdürlüğü
Abdullah BOZKURT

Zabıta Müdürü
abdullahbozkurt@muslu.bel.tr

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının huzurunu, sağlığını sağlamak korumak, amacı ile kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak, Belediye cezaları ile ilgili Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca Belediye nizam ve yasaklarının, bunlara dayanılarak verilen emirlerin, hükmedilmiş cezaların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Dursun Ali YAVUZYİĞİT

Temizlik İşleri Müdürü
d.aliyavuzyigit@mujslu.bel.tr

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak görevimiz; halk sağlığını tehdit etme safhasına gelmeden çevrenin temizliği, evsel atıkların düzenli toplanması ve kent katı atık sıhhi depolama sahasına en seri ve sağlıklı bir şekilde nakledilmesi, mahalle pazar yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması, plan dahilindeki cadde ve sokakların süpürülüp temizlenmesi, bordür kenarlarının hava şartlarına uygun şekilde kar, çamurdan ve otlardan arındırılması, okul sert zemin temizliği ve cami halılarının yıkanması, tadilat ve kullanılmayan ev eşyası atıklarının toplanması konularında çalışmalarımızı içermektedir.

 

Evlendirme Memurluğu
Sibel BAŞOĞUL ALTAYTAŞ

Evlendirme Memuru
sibelaltaytas@mujslu.bel.tr